DE CORRECTOR is inzetbaar als freelancer bij zelfstandigen en KMO's ter ondersteuning bij hun administratie, prospectie, verkoop, service na verkoop en klachtenbehandeling.  Daarnaast kan u beroep doen op DE CORRECTOR bij het nalezen van Nederlandstalige teksten en websites. Hierbij wordt gewerkt met het principe NO CURE NO PAY. - Mail totaal vrijblijvend voor meer info: ks@decorrector.be